THC - tetrahydrokannabinol

Raport opublikowany w European Journal of Pain przedstawia wyniki pierwszych badań klinicznych dotyczących skuteczności mikrodawkowania tetrahydrokannabinolu w leczeniu przewlekłego bólu. Izraelska firma Med-Tech Syqe Medical przeprowadziła owe badania, aby wykazać, że bardzo niskie, precyzyjnie dobrane dawki tetrahydrokannabinolu (głównego psychoaktywnego składnika konopi) mogą skutecznie łagodzić ból, przy jednoczesnym uniknięciu skutków ubocznych związanych z używaniem konopi indyjskich (zwłaszcza działania psychoaktywnego i wynikających z niego zaburzeń poznawczych).


„Badanie jest pierwszym, które wykazało, że wrażliwość człowieka na THC jest znacznie większa niż wcześniej zakładano” - powiedział Perry Davidson, dyrektor generalny Syqe Medical.


Mikrodawka jest to w ogólnym rozumieniu subterapeutyczna dawka leku lub substancji, mieszcząca się poniżej zakresu działania leczniczego (mówiąc najprościej – nie dająca wyraźnych efektów przy jednorazowym zażyciu).


W randomizowanym, podwójnie zaślepionym i kontrolowanym placebo badaniu wzięło udział 27 osób z przewlekłym bólem neuropatycznym. W ciągu trzech oddzielnych dni testowych każdy badany otrzymał jedną dawkę wziewną zawierającą albo 500 mikrogramów (0,5 mg) THC, 1000 mikrogramów (1 mg) THC, albo placebo.

„Obie dawki, ale nie placebo, wykazały znaczące zmniejszenie intensywności bólu w porównaniu z wartością wyjściową i pozostały stabilne przez 150 minut” - piszą naukowcy w opublikowanym badaniu. „Dawka 1 mg spowodowała znaczny spadek bólu w porównaniu z placebo”.

Oprócz wykazania istotnego zmniejszenia subiektywnych odczuć bólowych, badanie nie zgłasza żadnych oznak zaburzeń poznawczych po żadnej z aktywnych dawek.


„Na podstawie wyników badań możemy wywnioskować, że niskie dawki marihuany mogą zapewnić pożądane efekty, jednocześnie zapobiegając osłabieniu funkcji poznawczych, znacząco przyczyniając się do poprawy codziennego funkcjonowania, jakości życia i bezpieczeństwa pacjenta” - mówi Elon Eisenberg, prowadzący badania nad projektem z Technion-Israel Institute of Technology. „Dawki podane w tym badaniu, ponieważ są tak niskie, wymagają bardzo dużej precyzji w sposobie leczenia”.


Wstępne badania wykazują, że istnieje duża szansa stosowania z powodzeniem mikrodawek THC także w leczeniu zespołu stresu pourazowego, stanów lękowych oraz depresji i bezsenności. Prace naukowców w tym zakresie wciąż trwają.


Medyczna marihuana w postaci suszu do waporyzacji/palenia jest dziś legalnie dostępna w polskich aptekach dla pacjentów posiadających receptę wystawioną przez lekarza. Jednak możliwość mikrodawkowania jest w przypadku tych preparatów bardzo utrudniona ze względu na wysokie stężenie THC w surowcu i ograniczoną możliwość precyzyjnego odmierzenia dawki jednorazowej. 

Standardowo pacjent stosujący 1 gram medycznej marihuany o średniej zawartości THC może przyjmować dziennie nawet 150000 mikrogramów tetrahydrokannabinolu - to około 75 razy więcej niż najwyższa dawka zastosowana w przytoczonym badaniu!


Zupełnie legalnie i bez recepty możemy zastosować terapeutyczne mikrodawkowanie THC, wykorzystując w tym celu olej CBD z dokładnie oznaczoną zawartością poszczególnych kannabinoidów, w tym także THC - w ilości nieprzekraczającej normy dopuszczalnej przez polskie prawo.

W naszym sklepie nabędziesz wysokiej jakości olej konopny z aktualną analizą laboratoryjną składu, w tym także zawartości THC i THCa (formy kwasowej), otrzymasz także indywidualną pomoc w doborze odpowiedniego dla Ciebie dawkowania. 


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.